Tin mới nhất

Sản xuất điện và biểu giá điện trên thế giới

Sản xuất điện và biểu giá điện trên thế giới

Các phương tiện thông tin đại chúng thường phàn nàn về giá điện ở Việt Nam tăng bất hợp lý. Sau đây là số liệu so sánh biểu giá điện của Việt Nam với một số nước trong khu vực và trên thế giới. Hiện nay trên thế giới điện năng được sản xuất chủ yếu từ than chiếm tỷ lệ 40,5%, từ khí đốt 21,4%, thủy điện 16,2%, ...

Xem thêm