Sản xuất điện và biểu giá điện trên thế giới

Các phương tiện thông tin đại chúng thường phàn nàn về giá điện ở Việt Nam tăng bất hợp lý. Sau đây là số liệu so sánh biểu giá điện của Việt Nam với một số nước trong khu vực và trên thế giới.

Hiện nay trên thế giới điện năng được sản xuất chủ yếu từ than chiếm tỷ lệ 40,5%, từ khí đốt 21,4%, thủy điện 16,2%, nguyên tử 13,4%, dầu 5,1%, các nguồn năng lượng khác 3%. Sản xuất điện của các nước công nghiệp hàng đầu được cho trong bảng dưới.

Sản xuất điện của các nước công nghiệp hàng đầu (2014)

Giá điện trung bình thay đổi rất nhiều tùy theo chính sách năng lượng của các nước, cao nhất là Đan Mạch 41 cent/kWh, Đức 35 cent/kWh, các nước Tây Âu như Anh 20 cent/kWh, Pháp 19 cent/kWh và thấp nhất là Ấn Độ, Trung Quốc 8 cent/kWh. Trong các nước kinh tế phát triển do có nguồn thủy năng phong phú nên giá điện của Canada tương đối thấp 10 cent/kWh.

Biểu giá điện của một số nước trên thế giới cent/ kWh

Biểu giá điện của Việt Nam duy trì ở mức rất thấp tương đương với biểu giá điện của các nước thấp nhất thế giới là Trung Quôc và Ấn Độ, vào khoảng 8 cent/kWh.

PGS. Lê Văn Doanh, PGS. Phạm Văn Bình

Nguồn: Số 175 (9/2015) Tạp chí tự động hóa ngày nay