ĐẦU CÁP TRUNG THẾ 24KV TRONG NHÀ

ĐẦU CÁP TRUNG THẾ 24KV TRONG NHÀ
Kit Number
Cable Size
(mm2)
For 1 - Core Cables For 3 - Core Cables
EMN - NSY - 24/ 1.1 EMN - NSY - 24/ 3.1 25 -:- 50
EMN - NSY - 24/ 1.2 EMN - NSY - 24/ 3.2 70 -:- 120
EMN - NSY - 24/ 1.3 EMN - NSY - 24/ 3.3 150 -:-240
EMN - NSY - 24/ 1.4 EMN - NSY - 24/ 3.4 300 -:- 500

Sản Phẩm Cùng Loại

NỐI BỌC CÁCH ĐIỆN
NỐI BỌC CÁCH ĐIỆN

NỐI BỌC CÁCH ĐIỆN


Biên bản thử nghiệm (Bấm vào đây) Nối bọc cách điện (IPC) 95-35 và ...