HỘP ĐẦU CÁP NGẦM HẠ THẾ

HỘP ĐẦU CÁP NGẦM HẠ THẾ
Kit Number
Cable Size
EMN - SY - 1/ 4.1 4 x 25 -:-  4 x 50
3 x 25 + 1 x 16 -:- 3 x 50 + 1 x 25
EMN - SY - 1/ 4.2 4 x 70 -:- 4 x 120
3 x 70 + 1 x 35 -:- 3 x 120 + 1 x 70
EMN - SY - 1/ 4.3 4 x 150 -:- 4 x 240
                  3 x 150 + 1 x 95 -:- 3 x 240 + 1 x 120

Kit Number
Cable Size
EMN - SY - 1/ 4.1 4 x 25 -:-  4 x 50
3 x 25 + 1 x 16 -:- 3 x 50 + 1 x 25
EMN - SY - 1/ 4.2 4 x 70 -:- 4 x 120
3 x 70 + 1 x 35 -:- 3 x 120 + 1 x 70
EMN - SY - 1/ 4.3 4 x 150 -:- 4 x 240
                  3 x 150 + 1 x 95 -:- 3 x 240 + 1 x 120

Sản Phẩm Cùng Loại

PHỤ KIỆN ĐẦU CÁP
PHỤ KIỆN ĐẦU CÁP

PHỤ KIỆN ĐẦU CÁP


 HỘP NỐI CÁP NGẦM HẠ THẾ
HỘP NỐI CÁP NGẦM HẠ THẾ

HỘP NỐI CÁP NGẦM HẠ THẾ


HỘP NỐI CÁP NGẦM TRUNG THẾ 24KV
HỘP NỐI CÁP NGẦM TRUNG THẾ 24KV

HỘP NỐI CÁP NGẦM TRUNG THẾ 24KV


ĐẦU CÁP TRUNG THẾ 24KV NGOÀI TRỜI
ĐẦU CÁP TRUNG THẾ 24KV NGOÀI TRỜI

ĐẦU CÁP TRUNG THẾ 24KV NGOÀI TRỜI


ĐẦU CÁP TRUNG THẾ 24KV TRONG NHÀ
ĐẦU CÁP TRUNG THẾ 24KV TRONG NHÀ

ĐẦU CÁP TRUNG THẾ 24KV TRONG NHÀ