ĐẦU CÁP TRUNG THẾ 24KV NGOÀI TRỜI

ĐẦU CÁP TRUNG THẾ 24KV NGOÀI TRỜI

Mã hiệu đầu cáp ngầm 24kV ngoài trời Tiết diện cáp (mm2)
Loại 1 pha Loại 3 pha
EMN-WSY-24/1.1 EMN-WSY-24/3.1 25 -:- 50
EMN-WSY-24/1.2 EMN-WSY-24/3.2  70 -:- 120
EMN-WSY-24/1.3 EMN-WSY-24/3.3 150 -:- 240
EMN-WSY-24/1.4 EMN-WSY-24/3.4 300 -:- 500

Hộp đầu cáp trung thế 24kV ngoài trời

- Loại : 3 pha
- Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm : IEC 60502
- Kiểu lắp đặt    : Co nhiệt (heat shrink) ngoài trời
- Điều kiện vận hành : Ngoài trời
- Hộp đầu cáp có đầy đủ phụ kiện : Không bao gồm đầu cosse
- Chiều dài từ breakout đến đầu cosse : 650 - 1700mm
- Cách điện : XLPE (EPR)
- Độ dày lớp cách điện : 5,5mm hoặc 6,6mm
- Vật liệu dẫn điện : Đồng
- Điện áp chịu đựng tần số CN  
    * Khô   : 57kVAC/5min hoặc 51kVDC/15min
    * Ướt   : 51kVAC/1min
- Phóng điện cục bộ : Max.10pc tại 22kV
- Độ bền điện áp xung    : 125kV
- Dòng điện ổn định nhiệt trong 1s
   * Hộp đầu cáp 240mm2
   * Hộp đầu cáp 150mm2
   * Hộp đầu cáp 50mm2
 
: 34kA
: 27kA
: 9kA
- Khoảng cách rò : 25mm/kV

Sản Phẩm Cùng Loại

PHỤ KIỆN ĐẦU CÁP
PHỤ KIỆN ĐẦU CÁP

PHỤ KIỆN ĐẦU CÁP


HỘP ĐẦU CÁP NGẦM HẠ THẾ
HỘP ĐẦU CÁP NGẦM HẠ THẾ

HỘP ĐẦU CÁP NGẦM HẠ THẾ


Kit Number Cable Size EMN - SY - 1/ 4.1 4 x 25 -:-  4 x 50 3 x 25 ...
 HỘP NỐI CÁP NGẦM HẠ THẾ
HỘP NỐI CÁP NGẦM HẠ THẾ

HỘP NỐI CÁP NGẦM HẠ THẾ


HỘP NỐI CÁP NGẦM TRUNG THẾ 24KV
HỘP NỐI CÁP NGẦM TRUNG THẾ 24KV

HỘP NỐI CÁP NGẦM TRUNG THẾ 24KV


ĐẦU CÁP TRUNG THẾ 24KV TRONG NHÀ
ĐẦU CÁP TRUNG THẾ 24KV TRONG NHÀ

ĐẦU CÁP TRUNG THẾ 24KV TRONG NHÀ