HỘP NỐI CÁP NGẦM HẠ THẾ

 HỘP NỐI CÁP NGẦM HẠ THẾ

Kít number Cable size
EMN - JSY - 1/ 4.1 4 x 25 -:-  4 x 50
EMN - JSY - 1/ 4.2 4 x 70 -:- 4 x 120
EMN - JSY - 1/ 4.3  4 x 150 -:- 4 x 240
 

Sản Phẩm Cùng Loại

PHỤ KIỆN ĐẦU CÁP
PHỤ KIỆN ĐẦU CÁP

PHỤ KIỆN ĐẦU CÁP


HỘP ĐẦU CÁP NGẦM HẠ THẾ
HỘP ĐẦU CÁP NGẦM HẠ THẾ

HỘP ĐẦU CÁP NGẦM HẠ THẾ


Kit Number Cable Size EMN - SY - 1/ 4.1 4 x 25 -:-  4 x 50 3 x 25 ...
HỘP NỐI CÁP NGẦM TRUNG THẾ 24KV
HỘP NỐI CÁP NGẦM TRUNG THẾ 24KV

HỘP NỐI CÁP NGẦM TRUNG THẾ 24KV


ĐẦU CÁP TRUNG THẾ 24KV NGOÀI TRỜI
ĐẦU CÁP TRUNG THẾ 24KV NGOÀI TRỜI

ĐẦU CÁP TRUNG THẾ 24KV NGOÀI TRỜI


ĐẦU CÁP TRUNG THẾ 24KV TRONG NHÀ
ĐẦU CÁP TRUNG THẾ 24KV TRONG NHÀ

ĐẦU CÁP TRUNG THẾ 24KV TRONG NHÀ